سبک مداحی

علقمه ونگ هاکردی جان برار   « دل ناینه قرار »(2)

برو که بموئه امه جان مار « دل ناینه قرار »(2)

مه چش خونه پاک هاکن بیه تار « ای جان برار »(2)

تا من بوینم شه جان مار خار «دل ناینه قرار» (2)

بموئه من خون جیگر برار حسن « شه سر نزن» (2)

زینب بوو بیاره ته پیرهن  « شه سر نزن» (2)

خامه بلند بووم تا خوشحال نوون« شه سر نزن» (2)

سرجدا بونی تن بونه بی کفن « شه سر نزن» (2)

دریافت سبک(محلی مازندرانی)

ارسال در تاريخ چهارشنبه دوم آذر ۱۳۹۰ توسط خادم الحسین(ع)